ด่วน! สั่งปลด “กำนันนก”พ้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม

Author:

17ก.ย.66 คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  สั่งปลด”กำนันนก”นายประวีณ จันทร์คล้าย พ้นตำแหน่ง คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม ของ กต.ตร.นครปฐม หลังเกิดเหตุยิง “สารวัตรแบงค์”พ.ต.ต.ศิวกร สายบัว เสียชีวิตภายที่บ้านกำนันนกในคืนงานเลี้ยง

โดยล่าสุด หนังสือคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม พ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะราย

สั่งปลด "กำนันนก"พ้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม

ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม ที่ 1068/2566 ลงวันที่ 28 เม.ย.2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม แต่งตั้งให้ นายประวีณ จันทร์คล้าย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา หรือวัฒนธรรม นั้น

สั่งปลด "กำนันนก"พ้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม

เนื่องจาก นายประวีณ จันทร์คล้าย มีกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีในความผิดฐาน “เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพยายามฆ่าผู้อื่น” ตามหมายจับศาลจังหวัด นครปฐม ที่ จ.469/2566 ลงวันที่ 7 ก.ย.2566

จึงเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม ตามระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549 ข้อ 5(4) และข้อ 3(3) ดังนั้น จึงให้ นายประวีณ จันทร์คล้าย พ้นจากตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม

สั่งปลด "กำนันนก"พ้น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดนครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *