วันเกิดพระพิฆเนศ ไหว้แบบไหน ไหว้ยังไง ให้ได้ผลและถูกต้อง

Author:

วันเกิดพระพิฆเนศ หรือ วันคเณศจตุรถี เป็นเทศกาลประจำปีของวัดอินเดียที่มีในประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีจะจัดขึ้นไม่ตรงกัน แต่จะอยู่ในช่วงเดือน สิงหาคม-ตุลาคม และในปีนี้ วันเกิดพระพิฆเนศ 2566 ตรงกับวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 โดย วันคเณศจตุรถี จะจัดขึ้น 10 วัน 10 คืน สิ้นสุดในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 นี้ วันเกิดพระพิฆเนศ ไหว้แบบไหน ไหว้ยังไง ให้ได้ผลและถูกต้อง ไปดูกันคะ

วันเกิดพระพิฆเนศ ไหว้แบบไหน ไหว้ยังไง ให้ได้ผลและถูกต้อง

วันเกิดพระพิฆเนศ 2566 ตามความเชื่อ สำหรับ เทศกาลคเณศจตุรถี เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ มีความเชื่อกันว่าเป็นวันที่พระพิฆเนศได้เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ในช่วงเวลานี้ ผู้ที่ศรัทธาจะทำการต้อนรับพระองค์ด้วยการบูชา สักการะ สรงน้ำ ขอพรตามลำดับ อย่างไรก็ตาม คเณศจตุรถี นั้น ในบางตำราจะกล่าวว่าเป็น “วันเกิด” ของพระคเณศ ซึ่งมีหลายคัมภีร์ หลายตำรา และไม่ตรงกัน แต่ในที่นี้จะอ้างอิงกับ “วันคเณศชยันตี” ที่ถูกระบุว่าเป็นวันเกิดของพระคเณศ โดยอ้างอิงจากชาวฮินดูในรัฐมหาราษฏระ ซึ่งนับว่าเป็นรัฐที่บูชาพระคเณศเป็นใหญ่ และบูชาอย่างเคร่งครัด

วันเกิดพระพิฆเนศ ไหว้แบบไหน ไหว้ยังไง ให้ได้ผลและถูกต้อง

วันเกิดพระพิฆเนศ ไหว้แบบไหน ไหว้ยังไง ให้ได้ผลและถูกต้อง

วันเกิดพระพิฆเนศ ไหว้แบบไหน ไหว้ยังไง ให้ได้ผลและถูกต้อง ก็คือ

1. กล่าวอัญเชิญองค์พระคเณศประทับยังแท่น

 • โอม ศรี คณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอเชิญพระองค์
 • ประทับยังแท่นที่เตรียมไว้

2. นำข้าวสารหรือดอกไม้ โปรยที่แท่นแล้วนำเทวรูปวาง

3. ถวายน้ำล้างพระบาท(ล้างเท้า)

 • โอม ศรี คณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอถวายน้ำล้างพระบาทต่อพระองค์
 • นำช้อนตักน้ำวนที่บริเวณพระบาทของเทวรูป 3 ครั้ง
 • แล้วเทลงที่พระบาทหรือเบื้องหน้าเทวรูป

4. ถวายน้ำชำระพระหัตถ์ (ล้างมือ)

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอถวายน้ำล้างพระหัตถ์ต่อพระองค์
 • นำช้อนตักน้ำวนที่บริเวณพระหัตถ์ของเทวรูป 3 ครั้ง
 • แล้วเทลงที่พระบาทหรือเบื้องหน้าเทวรูป

5. ถวายน้ำชำระพระโอษฐ์ (ล้างปาก)

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอถวายน้ำชำระพระโอษฐ์ต่อพระองค์
 • นำช้อนตักน้ำวนที่บริเวณพระโอษฐ์ของเทวรูป 3 ครั้ง
 • แล้วเทลงที่พระบาทหรือเบื้องหน้าเทวรูป

6. ถวายน้ำสรงสนาน (สรงที่องค์)

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอกวายน้ำสรงสนานต่อพระองค์
 • ถวายน้ำสะอาด หรือน้ำนม
 • เช็ดองค์ทำความสะอาด เชิญองค์เทวรูปกลับแท่นพิธี

7. ถวายผ้าทรง

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอถวายผ้าสำหรับนุ่งห่มต่อพระองค์
 • นำผ้าคลุมหรือผ้านุ่งที่เตรียมไว้ ถวายต่อเทวรูป

8. ถวายเครื่องหอม แป้งและผงเจิม

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอถวายเครื่องหอม และผงจุ่มเจิมต่อพระองค์
 • นำผงเจิม เช่น ผงจันทร์ ผงซินดู เจิมที่เทวรูป
 • และนำน้ำหอมประพรมที่เทวรูป

9. ถวายเครื่องประดับ

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอถวายมาลัยดอกไม้นี้แด่พระองค์”
 • จากนั้นนำดอกไม้ มาลัยที่เตรียมไว้คล้องถวายต่อเทวรูป

10. ถวายดอกไม้ และมาลัย

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอถวายมาลัยดอกไม้นี้แด่พระองค์
 • นำมาลัยที่เตรียมไว้คล้องถวายต่อเทวรูป

11. ถวายธูปหอม และกำยาน

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอถวายธูปหอม และกำยานนี้ต่อพระองค์
 • จากนั้นนำธูปหรือกำยานจุดวนถวายต่อเทวรูป

12. ถวายดวงประทีป

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอน้อมถวายดวงประทีปต่อพระองค์
 • นำดวงประทีป หรือเทียนจุดถวายต่อเทวรูป

13. ถวายเครื่องบริโภค ผลไม้ ขนมหวาน

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 • ถวายผลไม้ตามฤดูกาลนี้ พร้อมขนมหวานต่อประองค์
 • ถ้ามีเยอะหลายถาด ให้นำน้ำตักใส่ช้อนวนที่ผลไม้
 • ขนมหวาน แล้วเทน้ำลงเบื้องหน้าเทวรูป

14. ถวายหมาก พลู หญ้าแพรก

 • โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา
 • ข้าพเจ้าขอถวายหมากพลู และหญ้าแพรกต่อพระองค์
 • นำหมากพลู และหญ้าแพรกที่เตรียมไว้ ถวายต่อเทวรูป

15. ถวายบทบูชาสรรเสริญ

 • โอม วักรตุนดะ มหากายา
 • สุริยะโกฏิ สมะประภา
 • นีระวิฆนัม กุรุเมเดวา
 • สรวะกา เยรชู สรวะดา

16. สวดบูชาอารตี

 • วนไฟถวายพร้อมสวด
 • โอม ศรี คณศายะ นะมะฮา

วันเกิดพระพิฆเนศ ไหว้แบบไหน ไหว้ยังไง ให้ได้ผลและถูกต้อง

วันเกิดพระพิฆเนศ ไหว้แบบไหน ไหว้ยังไง ให้ได้ผลและถูกต้อง

เพียงเท่านี้ก็ได้รับพรสมปรารถนาใน วิธีไหว้วันเกิดพระพิฆเนศ แล้วลองทำตามนี้ดูนะคะ มีเวลาไหว้ทั้งหมด 10 วัน 10 คืน สะดวกทำวันไหนก็สามารถเลือกทำได้เลย ขอให้สมหวัง ขอให้ร่ำรวย ขอให้ประสบความสำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *