บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้ซื้อตั๋วนครชัยแอร์เดินทางได้ทุกเส้นทาง

Author:

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ ได้ทุกเส้นทาง ใช้สิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ เท่านั้น สามารถใช้ได้ตามวงเงินที่กรมบัญชีกลางกำหนดจำนวน 750 บาท ในแต่ละเดือน

ภาพจาก nakhonchaiair.official

ขั้นตอนในการทำรายการ

1. ติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ แจ้งพนักงานว่าต้องการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2. ทำรายการสำรองที่นั่ง ในเส้นทางที่ต้องการ (ลูกค้าสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 120 วัน ทุกเส้นทาง) 3. ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชนของท่าน ต่อพนักงาน(ชื่อที่ระบุบนตั๋วโดยสาร ต้องตรงกับชื่อบนบัตร) 4. พนักงานจะสแกนบัตรของท่าน ผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน 5. ลูกค้าตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ 6. ลูกค้าระบุรหัสผ่าน (PIN) หรือสแกนหน้า เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ 7. กรณียอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เพียงพอ ลูกค้าสามารถชำระค่าโดยสารส่วนต่างด้วยเงินสดได้

วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 -วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) -วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือนประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ นครชัยแอร์ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) -วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 -เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ แบ่งจ่าย ดังนี้ 1.เงินผู้พิการ 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน 2.เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท : โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *