เอาแล้ว ทนายเกิดผล โพสต์ หวย 30 ล้านมีข้อมูลมากกว่าที่คาดเดา

Author:

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้มีการถึงกรณีหวยอลเวง 30 ล้าน โดยระบุว่า คุณสมเกียรติสั่งซื้อหวย หมายเลข 727 202 จำนวน 5 ใบ ทางช่องแชท ผู้ขาย ตกลงขายให้ ในราคา 720 บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การซื้อขาย ทรัพย์สินทั่วไป ที่ไม่ต้องจดทะเบียน เมื่อมี การเสนอและสนองถูกต้องตรงกัน การซื้อขายย่อมเป็นผลสำเร็จกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใน(ลอตเตอรี่ ที่พิพาท) ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทันทีแม้ไม่ได้มีการชำระเงินเนื่องจากการชำระเงินเป็นเงื่อนไขการชำระหนี้เท่านั้นเอง

มาตรา ๔๕๘ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน

คดีนี้ คุณสมเกียรติขอให้ผมเป็นทนายความให้ และผมมีนัดหมายกับคุณสมเกียรติ จะ ไปขออายัด ที่ทำงาน กินแบ่งรัฐบาล ในวันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566

 

ล่าสุดทนายเกิดผล ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยระบุว่า เรื่องหวย 30 ล้าน ผมมีข้อมูลและข้อเท็จจริงมากกว่าที่หลายท่านคาดเดา แต่ด้วยคดีนี้ ผมเป็นทนายความของฝ่ายผู้ซื้อ เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงแสดงความเห็นมากไม่ได้ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *