ลูกศิษย์แห่อาลัย พระราชวิสุทธาจารย์ พระมหาเถระพรรษาสูงสุดในวัดไร่ขิง สิริอายุเลขมงคล

Author:

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2566 มีรายงานว่า พระราชวิสุทธาจารย์ (ปราณี อินฺทวํโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพระมหาเถระที่มีอายุพรรษาสูงสุดในวัดไร่ขิง ได้มรณภาพลงแล้วด้วยอาการสงบ ที่โรงพยาบาลสามพราน จ.นครปฐม สิริอายุ 93 ปี 71 พรรษา

โดย วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ได้แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชวิสุทธาจารย์ ดังนี้

วันที่ 8 ต.ค. 2566 เวลา 12.00 น. เคลื่อนสรีระสังขารพระราชวิสุทธาจารย์ จากโรงพยาบาลสามพราน มายังอาคารราชวิริยาลังการ จากนั้นเวลา 14.00 น. เปิดให้คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนเข้าถวายน้ำสรงศพ

วันที่ 9 ต.ค. 2566 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนเข้าถวายน้ำสรงศพ เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ส่วนพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค.- 23 ต.ค.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *