อิสราเอล อนุญาตให้ไทย ส่งเครื่องบินทหาร อพยพคนไทยกลับประเทศแล้ว

Author:

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวกรณีติดตามความเคลื่อนไหว และเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งพบมีคนไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยทางกระทรวงการต่างประเทศ มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อรายงานสถานการณ์เหตุการสู้รบในตะวันออกกลาง ซึ่งข้อมูลล่าสุดสำหรับกลุ่มคนไทย ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมถึงกลุ่มคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกัน ยังคงรายงาน ที่ 11 ราย

ส่วนของผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอกลับประเทศไทย มีแจ้งเพิ่มจนถึงตอนนี้ มียอดรวม 3,862 คน และไม่ประสงค์กลับจำนวน 52 คน

รายงานทางการของอิสราเอลได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่อันตราย พื้นที่การสู้รบที่บริเวณฉนวนกาซา ซึ่งตามข้อมูลในเขตพื้นที่ฉนวนกาซามีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 5,000 คน แต่ยังไม่มีรายงานชัดเจนว่า อพยพออกมาแล้วทั้งหมดหรือไม่ ซึ่งในการเดินทางกลับประเทศไทย ยังยืนยันกลุ่มแรก 15 คน จะเดินทางกลับมาด้วยสายการบินอิสราเอลแอร์ไลน์ ตามกำหนดถึงประเทศไทย 12 ตุลาคม โดยการเดินทางรัฐบาลจะเป็นผู้แลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

เมื่อมาถึงจะมีขั้นตอนการตรวจสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่กระทรวงแรงงาน ที่ดูแลสวัสดิการแรงงานไทยจะดำเนินขั้นตอนการช่วยเหลือเยียวยาตามกฏ

รายงานล่าสุดได้รับการแจ้งว่า ประเทศไทยได้รับอนุญาตให้ กองทัพอากาศ สามารถนำเครื่องบิน แอร์บัส 340 ทำการบินลงจอดในเมืองเทลอาวีฟได้แล้ว เพื่อการอพยพคนไทยที่มีความประสงค์กลับประเทศ โดยเที่ยวบินดังกล่าวจะเดินทางถึงเมืองเทลอาวีฟ ในวันที่ 15 ตุลาคม สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 140 คนต่อเที่ยวบิน ทั้งนี้การอพยพยังขอให้จัดลำดับตามพื้นที่ความรุนแรงของการสู้รบก่อน

ส่วนการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตกลับมา ยังอยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์ที่ทางการอิสราเอลขอเวลาดำเนินการ

ส่วนการพิจารณาการอพยพคนไทยกลับทางเรือ ซึ่งสามารถบรรจุคนได้จำนวนมากกว่าทางอากาศ ยังไม่อยู่ในแผนตอนนี้ เนื่องจากการประเมินความปลอดภัยพบว่าท่าเทียบเรือต่างๆยังอยู่ในจุดอันตราย

กระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางการทูตกับนานาประเทศ รวมไปถึงองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อขอความสนับสนุนในการช่วยเหลือคนไทยที่ยังคิดค้างอยู่ในอิสราเอล ซึ่งมีข้อมูลคาดว่าการโจมตีไม่ได้พุ่งเป้ากลุ่มคนต่างชาติ

ด้านการเดินทางขนส่ง ทางการอิสราเอลยังเปิดให้สายการบินพาณิชย์สามารถทำการบินได้ปกติ แต่อาจมีเที่ยวบินลดน้อยลงบ้าง หากท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ และมีความพร้อมสามารถเลือกใช้บริการสายการบินพาณิชย์ต่างๆทีให้บริการอยู่ในขณะนี้ก่อนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *