ด่วน!! เงินเข้าแล้ว…เปิดวิธีเช็กเงินอุดหนุนบุตร ได้ด้วยตนเอง

Author:

เงินอุดหนุนบุตรเดือนตุลาคม 2566 โอนเงิน 600 บาท เข้าบัญชีผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ วันนี้ 10 ต.ค. 2566 เงินอุดหนุนบุตรเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 600 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัญชีผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 ผู้ที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรมีดังนี้ เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)

เด็กเกิดเดือนตุลาคม 2560 หมดสิทธิรับเงินในเดือนนี้ เพราะครบ 6 ขวบแล้ว เด็กเกิดเดือนพฤศจิกายน 2560 จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนนี้เป็นงวดสุดท้าย รับเงินอุดหนุนจำนวน 600 บาท กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

วิธีเช็กสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนตุลาคม 2566 1. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิก) เช็กเงินอุดหนุนบุตร ได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนง่ายๆ แค่กรอก-คลิกเท่านั้น

2. แอปพลิเคชันทางรัฐ

3. แอปพลิเคชันเงินเด็ก เบอร์โทร ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วิธีตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร มีดังนี้

-เข้าสู่ระบบทั้งการสแกน QR code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ตามลิงก์ เงินอุดหนุนบุตร

-กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

-กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

-ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

-กดปุ่ม ค้นหาข้อมูล

-หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบ ว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรหรือไม่ หากไม่มีสิทธิ์ จะขึ้นข้อความ “ไม่พบสิทธิ์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *