ด่วน! ผบก.ตม.2 ขอลาออกจากราชการ

Author:

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รรท.ผบช.สตม. มีหนังสือคำสั่ง สตม.ที่ 289/2566 ลงวันที่ 1 พ.ย. 66 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ใจความว่า ด้วย พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (ผบก.ตม.2) มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีความชำนาญหรือความเข้าใจในงานของศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง ประกอบกับมีระยะเวลารับราชการอีกเพียง 11 เดือน และมีปัญหาด้านสุขภาพ เกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105(3) และมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2566 จึงอนุญาตให้ พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ลาออกจากราชการได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *