กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ช่วงแรกเจอฝน

Author:

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566 เผย เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ช่วงแรกเจอฝน ไทยตอนบนลดต่ำกว่า 23 องศา

วันที่ 14 พ.ย.2566 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เริ่มต้นฤดูหนาว ปี พ.ศ. 2566 ระบุว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในวันนี้ (14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นในหลายพื้นที่

และทิศทางลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก

อย่างไรก็ตาม ช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกเล็กน้อยในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ การเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *