ยืดอกรับแมนๆ ‘พี่ช้าง’ ไม่ปฎิเสธจุ๊บ ‘แม่แตงโม’ ความรักกำลังผลิบาน

Author:

พี่ช้าง แม่แตงโม – อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ นั่ น คื อ เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง ภ า พ คุณแม๊ หรือ คุณแม่ภนิดา
ที่ ถู ก ปิ ด ไ ว้ ส่ ว น ห นึ่ ง ใ ห้ เ ห็ น เ พี ย ง ช่ ว ง ด ว ง ต า ซึ่งเป็นภาพที่เป็นฝ่ายชายกำลังหอมแก้มฝ่ายหญิง

ล่าสุด “พี่ช้าง” เปิดใจครั้งแรก กับทาง รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง3 ว่า ภาพที่หลุดออกมา

ตนจำรายละเอียดไม่ได้จริงๆ แต่ก็จุ๊บแก้มคุณแม่จริงๆ ต อ น ที่ ห อ ม แ ก้ ม ไ ป คุ ณ แ ม่ ก็ ดู ต ก ใ จ

แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่คนดีๆ เขาก็คงไม่มาแอบถ่ายกันแบบนี้เรื่องนี้ตนเสียหายมาก

ตนเข้าไปอยู่เคียงข้าง ช่ ว ย เ ห ลื อ คุณแม่ คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ถูกเอาเปรียบ

ยอมรับว่าตนเป็นผู้ชายที่ใกล้ชิดคุณแม่ที่สุด คอยดูแลเรื่องต่างๆ อยากให้สังคมเข้าใจว่า

คนที่ออกมาให้ข่าว โจมตีต่างๆ นานา เขาถูกขัดผลประโยชน์ เงินๆ ทองๆ แล้วที่มีคลิปในออนไลน์

ล้อเลียนว่าเป็นตน ขอยืนยันว่าไม่ใช่ บ า ง ค น อ า จ จ ะ ม อ ง ว่ า ทำ ค ลิ ป ล้ อ เ ลี ย น มั น ต ล ก แต่ตนไม่ได้ตลกด้วย

นายช้าง เสริมต่อ ตอนนี้ส่วนตัวคิดแค่ว่าจะไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนเอาเปรียบ

ซึ่งบางอย่างที่เราเตือนได้ก็จะเตือน แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ ไ ป ยุ่ ง เ กี่ ย ว กั บ ค ดี แต่ครั้งนี้บางคนอาจแค้นที่เราอาจไปขัดผลประโยชน์ เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง

“ตอนนี้ห่วงความรู้สึกของครอบครัว และยืนยันไม่ได้โดนบังคับให้ไปเซ็นใบหย่า โดยยังอยู่กับภรรยาและลูก

ตอนนี้เรื่องทั้งหมดควรมุ่งไปเรื่องคดี ไ ม่ ค ว ร ม า มุ่ ง ใ น เ รื่ อ ง แ บ บนี้ ส่วนสถานะของพี่กับคุณแม่นั้น

พี่เป็นคนดูแล คอยขับรถพาไปศาล เรียกได้ว่าผู้ชายที่ใกล้ชิดคุณแม่มากที่สุดก็คือพี่เอง”

d7fApJb.jpeg

d7fAGhf.webp

d7fAJ5a.webp

d7fALVq.webp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *