วุฒิสภา ปัดตก ‘สมบัติ ธรธรรม’ ชวดนั่งกรรมการ ป.ป.ช.

Author:

‘สมบัติ ธรธรรม’ ชวดนั่ง กรรมการ ป.ป.ช. วุฒิสภา ลงมติเห็นชอบแค่ 110 ต่อ 84 คะแนน ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ คือ 125

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่รัฐสภา ที่ประชุมวุฒิสภา พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561) โดยพิจารณาและลงมติลับ

ผลปรากฏว่าที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ นายสมบัติ ธรธรรม ด้วยคะแนน 110 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 84 คะแนน ไม่ออกเสียง 26 คะแนน

ถือว่า นายสมบัติ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ 125 คะแนน จึงถือว่านายสมบัติ เป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.

ทั้งนี้ เป็นการเลือกแทน พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *