“บิ๊กต่อ” แบ่งหน้าที่โยก “บิ๊กโจ๊ก” จากงานสืบสวนไปคุมความมั่นคง

Author:

“บิ๊กต่อ” พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. มีคำสั่งแบ่งงานโยก“บิ๊กโจ๊ก” เปลี่ยนมาคุมงานความมั่นคงจากงานสืบสวน …

วันที่ 2 ต.ค. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. เซ็นคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 566/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ด้วยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่งและพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ส่งผลให้มีตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติว่างลง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการกำกับบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบอำนาจหน้าที่และกำหนดลักษณะงานให้รับผิดชอบ

"บิ๊กต่อ" แบ่งหน้าที่โยก "บิ๊กโจ๊ก" จากงานสืบสวนไปคุมความมั่นคง

รวมถึงกำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ดังนี้

1. พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน จเรตำรวจแห่งชาติ

2. พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน รอง ผบ.ตร.

3. พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน รอง ผบ.ตร.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 ต.ค. พ.ศ. 2566

"บิ๊กต่อ" แบ่งหน้าที่โยก "บิ๊กโจ๊ก" จากงานสืบสวนไปคุมความมั่นคง

นอกจากนี้พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ มีคำสั่งแบ่งมอบหน้าที่ระดับ รอง ผบ.ตร. โดยให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รับผิดชอบงานกฏหมายและคดี ส่วน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล จากเดิมที่คุมงานสืบสวน ให้ไปรับผิดชอบงานความมั่นคงแทน ทำให้หลุดจากการต้องเข้าไปควบคุมคดีสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปราม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *