ศาลรัฐธรรมนูญ ขีดเส้น 15 วัน ส่งหลักฐานเพิ่ม คดีพิธา-ก้าวไกล หาเสียง แก้ ม.112

Author:

ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่ชี้สถานภาพ ส.ส. ‘พิธา’ ปมถือหุ้นสื่อไอทีวี สั่งผู้เกี่ยวข้องยื่นหลักฐานเพิ่มอีก จากกรณี ย้อนไปเมื่อวันที่ 19 ก.ค.2566 ที่ผ่านมา คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ชั่วคราว ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้อง นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความพระพุทธะอิสระ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 49 ว่า

การกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และ พรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่ ต่อมาผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมบัญชีระบุพยาน ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็น และจัดส่งสำเนาเอกสาร หลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *